Forum

Visa กับ Work Permi...
 
Notifications
Clear all
Visa กับ Work Permit ต่างกันอย่างไร
Visa กับ Work Permit ต่างกันอย่างไร
Group: Registered
Joined: 2021-10-28
New Member

About Me

Visa กับ Work Permit ต่างกันอย่างไร ... ใบขออนุญาตทำงาน หรือ Work Permit คือ ใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับคนต่างด้าว เป็นใบอนุญาตที่รัฐออกให้แก่คนต่างด้าวที่ต้องการจะทำงานในประเทศไทยที่ไม่ห้ามคนต่างด้าวทำในราชอาณาจักร ใบอนุญาตทำงาน ที่ออกให้นั้นจะกำหนดอายุและเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำงานเอาไว้

 

 

 

 

ร่วมหาคำตอบ Work Permit คืออะไร, ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย, รับทำ Work Permit ให้ชาวต่างชาติ, รับทำ Work Permit ราคา หรือ งานที่ต้องขอ Work Permit ได้จากเกร็ดความรู้ ที่นี่ไปพร้อมกัน

 

 

 

 

Visa หรือ การตรวจประทับตรา คือเอกสารแสดงการอนุญาตให้อยู่ในประเทศ เป็นการชั่วคราวด้วยเหตุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยว ทำงาน การเรียน เป็นต้น โดยทั่วไปออกให้โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือหน่วยงานอื่นที่ทำหน้าที่นี้

 

 

 

 

Work Permit เป็นเอกสารที่ออกให้เพื่อแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ ซึ่งต้องใช้ประกอบกับ วีซ่าทำงาน หรือ วีซ่าอื่น ๆ ที่อนุญาตให้ทำงานในราชอาณาจักรได้

 

 

 

 

ติดตามบทความอื่นๆ เร็วๆนี้ เกี่ยวกับเรื่อง Single Window for Visa and Work Permit, เอกสารที่ประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง,

 

 

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit), การต่อวีซ่า (Visa) และใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit...

 

 

 

 

ป้ายกำกับ : รับทำ Work Permit ให้ชาวต่างชาติ, รับทำ Work Permit ราคา, งานที่ต้องขอ Work Permit

Location

Occupation

รับทำ work permit ให้ชาวต่างชาติ
Social Networks
Member Activity
0
Forum Posts
0
Topics
0
Questions
0
Answers
0
Question Comments
0
Liked
0
Received Likes
0/10
Rating
0
Blog Posts
0
Blog Comments
Share: